webbmaster

S:t Eskils katolska församling i Örebro

 

Februari 2018

 Onsdag 14 februari kl. 18.00, askonsdagens mässa med askpåläggning

 

Mässa på onsdag och torsdag kl. 18.00, fredag kl. 12.00

Vigiliemässa på lördagar kl. 18.00

Högmässa på söndagar kl. 11.00

 

Katekesundervisning varje andra och fjärde lördag i månaden med start kl. 10.00 och avslut vid 13.00 med undervisning, mellanmål och mässa för stora och små. För mer information se “Katekesundervisning”.

 

Samtalsgruppen om Katolska kyrkans tro och liv samlas nästa gång onsdagen 21 februari kl. 18.45 (dvs efter mässan). Temat är “sakramenten dop och konfirmation”. Samtalsgruppen leds av Per Englund. Mer information under “Aktuellt”.

 

Val till församlingens pastoralråd och ekonomiråd äger rum söndagen 25 mars och de nya råden tillträder i samband med församlingens årsmöte söndagen 29 april.

Nomineringar av kandidater till dessa båda råd kan lämnas till kyrkoherden fram t o m söndagen 4 mars. Nominering till kandidater görs på en särskild blankett som finns utlagt i vapenhus och församlingssal. Blanketten skall vara underskriven.

 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

ÄR ÖPPEN ONSDAG - FREDAG

KL. 10.00 - 12.00.

 

Tel. 019 - 611 13 60

Besöksadress: Järnvägsgatan 15
S:t Eskils katolska kyrka (google maps)

Postadress: Box 276, 701 45 Örebro

E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 934-2957

 

Församlingens präster:

Kyrkoherde: biskopsvikarie p. Fredrik Emanuelson OMI

Kaplan: f. Mathias Karema

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Vår tro] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro