webbmaster

Aktuellt

2018

Samtal om vår tro

S:t Eskils katolska församling, Örebro

våren 2018

Vi börjar kl 18.45 och avslutar ca 20.30, (Mässa kl. 18.00.)

Under våren fortsätter vi våra samtal kring vår tro, med utgångspunkt i katekesens texter. Ofta leder samtalen in i vårt dagliga liv, med dess funderingar, frågor och erfarenheter.

Några är nyfikna på den katolska tron, andra är allmänt intresserade, några förbereder sin upptagning i katolska kyrkans fulla gemenskap. Några vill fördjupa sin tro eller förnya den.

Man behöver inte delta samtliga gånger.

Om du inte har Katolska katekesen finns den på nätet, www.katekesen.se men det är bra att ha ett eget exemplar för ev understrykningar och egna anteckningar. Finns att köpa i församlingens bokskåp.

Följande onsdagar träffas vi:

10/1, 24/1 Tema Kyrkan och helgonen
7/2, 21/2 Tema Sakramenten dop och konfirmation
7/3, 21/3 Tema Sakramentet Boten och helandet
4/4, 18/4 Tema Påskens mysterium
2/5, 16/5. Tema Maria. Maj är Marias månad.

__________________________________________________________

 

[Välkommen] [Aktuellt] [Församlingsbladet] [Veckobladet] [Församling] [Vår tro] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro