S:T ESKILS
KATOLSKA
FÖRSAMLING
Örebro

webbmaster

Caritas i Örebro

Caritas möte tisdagen den 22 februari kl.19:00

Caritas Örebro – söker vänner!
Caritas gruppen i församlingen söker  vänner. Det behövs fler frivilliga som vill hjälpas åt. Caritas Örebro är församlingens egen grupp som vill bistå människor med hjälp och råd Om du vill vara med ta kontakt med Catharina Helms

Vad är Caritas?

Caritas är den Katolska kyrkans internationella biståndsorganisation.
Caritas har till uppgift bland annat:

  • att via information väcka intresse för bistånds och utvecklingsarbete.
  • att samordna internationell bistånd inom Stockholms katolska stift.
  • Detta gör Caritas!

  • arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet enligt katolska kyrkans sociallära.
  • tar ställning för de fattiga och marginaliserade.
  • riktar sig till alla oavsett religion eller annan bakgrund.
  • Caritas samarbetar med lokala organisationer

Caritas Örebro

I S:t Eskils Katolska församling finns en Caritasgrupp, bestående av medlemmar inom församlingen. Caritas Örebro är en del av Caritas Sverige.

Caritas kaffe eller enkel Caritas lunch! Den fjärde söndagen i månaden efter mässan.

Stöd Caritas Örebro
Genom Ditt aktiva deltagande i Caritas gruppen eller genom penningbidrag.
Tack för Ditt bidrag!

carita1

S:t Antonius bössan
Du kan även stödja den lokala hjälpen inom Örebro genom bidrag till S:t Antonius bössan, som finns placerad vid ingången till kyrkan.
Dessa bidrag är till stöd för dem som är i akut behov av hjälp i vårt närområde eller som är drabbade av utslagningen i vårt samhälle.

Bli en Caritas vän! Stöd den lokala verksamhet genom bidrag eller aktiva medverkan i Caritas Örebro!

Caritas Örebro:

Bankgirokonto nr 934-2957
(märk talongen med Caritas Örebro)
Adress: S:t Eskils Katolska Församling
Box 276, 701 45 Örebro.
tel 019-611 13 60
kontaktperson: Kyrkoherde Thanh Nguyen

Om den katolska socialläran:

Person, subsidaritet , solidaritet är tre nyckelbegrepp inom katolsk sociallära.

Person
Personbegreppet, innebär att personen, människan, är unik och oersättlig, ansvarig för sitt liv,sin omvärld och eftervärld, utrustad med samvete, med törst efter kärlek och mening, ja, efter Gud. Människan ingår i ett nätverk av relationer i ömsesidig givande och mottagande.
Människan har sitt värde i vad hon är, inte genom det hon gör eller har.

Subsidaritet
Subsidaritetsbegreppet innebär att enskilda och grupper skall ha största möjliga utvedklingsutrymme. Beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Människans handlingsfrihet skall främjas.

Solidaritet
Solidaritetsbegreppet innebär att det gemensamma bästa alltid skall måste beaktas. Enskilda och grupper får inte främja sina egna intressen på andras bekostnad.

(källa: slutdokumentet Stiftssynoden 1995)

[välkommen] [aktuellt] [församling] [gudstjänster] [expedition] [kyrkoråd] [ungdom] [trosundervisning] [rosenkrans] [vår kyrka] [caritas] [Aktiviteter] [kör] [församlingshjälpen] [vår tro] [länkar] [kontakt]

Copyright © 2015 S:t Eskils Katolska Församling Örebro