S:T ESKILS
KATOLSKA
FÖRSAMLING
Örebro

webbmaster

Expedition

 

S:t Eskils katolska församling i Örebro

PASTORSEXPEDITION:

Expeditionen: efter avtal och överenskommelse med kyrkoherden

Tlf. 019 -611 13 60

Expeditionsadress: Järnvägsgatan 15

Postadress: Box 276, 701 45 Örebro
 

Bankgiro: 934-2957
E-post: orebro@katolskakyrkan.se
 

Välkommen på studiebesök!
Grupper, studiebesök - gymnasienivå och uppåt
eller enskilda besökare.
Studiebesök kan inte tas emot på lör- och söndagar.
Var vänlig ring och boka tid för besöket: 019-611 13 60
 

 

Thanh 2014

Kyrkoherde fr.Thanh Nguyen
E-post: orebro@katolskakyrkan.se
 

[välkommen] [aktuellt] [församling] [gudstjänster] [expedition] [kyrkoråd] [ungdom] [trosundervisning] [rosenkrans] [vår kyrka] [caritas] [Aktiviteter] [kör] [församlingshjälpen] [vår tro] [länkar] [kontakt]

Copyright © 2015 S:t Eskils Katolska Församling Örebro