webbmaster

församling

Om medlemskapet i din lokala katolska församling.

Solidaritet är en bärande tanke i den katolska kyrkan. Kyrkans medlemmar har alltid på något sätt tagit ansvar för kyrkans verksamhet.

Om du är döpt i katolska kyrkan då är du katolik och hör till den världsvida katolska kyrkan då är du också medlem i den lokala församlingen på den plats där du bor. Du anmäler din medlemskap till den katolska församlingen. Man bör som katolik inte vara med i annnat samfund. Kontrollera på din inkomstdeklaration i vilket samfund du är medlem. Mer information ring församlingsexpeditionen. Om du flyttar var vänlig och sänd adressändringen till församlingen (post eller via e-mail: orebro@katolskakyrkan.se ).

Vad gör jag OM?

Vad gör jag som är vuxen och inte varken döpt eller konfirmerad?
Dopet är grungläggande. Genom dopet blir man katolik och medlem i en katolsk församling. Om du vill bli döpt och konfirmerad ring kyrkoherden som hjälper dig att finna vägen till Guds stora gemenskap.

Vad gör jag om jag vill döpa mitt barn?
Om du önskar att döpa ditt barn ring församlingsexpeditionen för att avtala  en tid med prästen för dopsamtal och dag för dopet och vilka nödvändiga uppgifter som behövs inför dopet.

Vad gör jag om jag vill ingå äktenskap?
Om du önskar att ingå äktenskap kontakta prästen i församlingen i god tid före äktenskapets ingående. Avtala en tid för samtal inför äktenskapets ingående.

Vad gör jag om jag vill bikta mig?
Att få gå till bikt är en stor nåd. Om du önskar att bikta dig så kan du göra det innan mässans början eller du kan också ta kontakt med prästen per telefon för att avtala lämplig tid för bikt.

Vad gör jag om jag vill lära mig mer om Katolska Kyrkan?
Om du vill lära dig mer om Katolska kyrkan tag då kontakt med församlingsprästen. Ofta har församlingarna undervisning eller katekes anpassad för vuxna.

Vad gör jag om jag bara vill tala med någon?
Om du vill tala med någon så tag gärna kontakt med församlingsprästen. Avtala med honom tid för samtal. Han står alltid till ditt förfogande och till din hjälp. Prästen har alltid tystnadsplikt.

Har du frågor tag kontakt med församlingsexpeditionen

Titta in i församlingens bokhandel Järnvägsgatan 15 i Örebro.
Här finns böcker och tidskrifter att köpa. Rosenkransar och ikoner.Katolskt Magasin, Signum och Karmel.Söker du en speciell bok? Vi hjälper gärna till med att beställa din bok.
Bohandeln drivs utan ekonomiska vinstintressen!

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Gudstjänster] [Expedition] [Ungdom] [Trosundervisning] [Vår kyrka] [Aktiviteter] [Kör] [Församlingshjälpen] [Vår tro] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro