webbmaster

S:t Eskils katolska församling i Örebro
Skolgatan 13

Ordinarie mässtider:
Högmässa på söndagar kl. 11.00
Mässa på onsdag och torsdag kl. 18.00, fredag kl. 12.00
Vigiliemässa på lördagar kl. 18.00
__________________________________________________________________________

Stilla veckan och Påsk

25 mars kl. 11.00 Palmsöndagens Högmässa

29 mars kl 18.00 firas Skärtorsdagens mässa med forrtavniing,
till minnet av Evkaristins instiftande.
Efter mässan vakar vi inför Sakramentet till kl. 21.

30 mars kl. 11.00 på Långfredagen: Korsvägsandakt för stora och små,
med tillfälle till bikt.

Kl. 15.00 firas Långfredagsliturgin med korsets hyllning

31 mars kl. 22.00 firar vi Påsknattens högtidliga mässa
med välsignelse av påskeld och påskljus,
till minnet av Jesu Kristi Uppståndelse från de döda.

1 april firar vi Påskdagens högtidliga mässa

2 april, Annandag Påsk, firas kl. 11.00 mässa med dop.

__________________________________________________________________________

Katekesundervisning varje andra och fjärde lördag i månaden med start kl. 10.00 och avslut vid 13.00 med undervisning, mellanmål och mässa för stora och små. För mer information se “Katekesundervisning”.

 

Samtalsgruppen om Katolska kyrkans tro och liv samlas nästa gång onsdagen 21 februari kl. 18.45 (dvs efter mässan). Temat är “sakramenten dop och konfirmation”. Samtalsgruppen leds av Per Englund. Mer information under “Aktuellt”.

 

Val till församlingens pastoralråd och ekonomiråd äger rum söndagen 25 mars och de nya råden tillträder i samband med församlingens årsmöte söndagen 29 april.

Nomineringar av kandidater till dessa båda råd kan lämnas till kyrkoherden fram t o m söndagen 4 mars. Nominering till kandidater görs på en särskild blankett som finns utlagt i vapenhus och församlingssal. Blanketten skall vara underskriven.

________________________________________________________________________

Församlingsexpeditionen är öppen
vardagar onsdag, torsdag och fredaq kl. 10.00 - 12.00
Tel. 019 - 611 13 60
Besöksadress: Järnvägsgatan 15
S:t Eskils katolska kyrka (google maps)
Postadress: Box 276, 701 45 Örebro
E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 934-2957

Församlingens präster:

Kyrkoherde: biskopsvikarie p. Fredrik Emanuelson OMI
Kaplan: f. Mahias Karema

påven

 

Vatikanen den 13 mars 2013 (VIS) - Det som följer är den officiella biografin för kardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J.

Kardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., ärkebiskop av Buenos Aires, Argentina, Ordinarius för de troende av österländsk rit i Argentina som saknar ordinarius för sin egen rit, föddes den 17 december 1936 i Buenos Aires. Han har studerat och avlagt examen i ämnet kemisk teknologi, men valde sedan prästbanan och inträdde i prästseminariet Villa Devoto. Den 11 mars 1958 inträdd han i novitiatet hos Jesu Sällskap (S.J.) där han avslutade sina studier i humaniora i Chile. 1963 återvände han till Buenos Aires och tog filosofisk examen vid S:t Josefs högre seminarium i San Miguel.

Åren 1964 och 1965 undervisade han i litteratur och psykologi vid Immaculatahögskolan i Santa Fe och därefter, under 1966, undervisade han i samma ämnen vid universitetet El Salvador i Buenos Aires.

Från 1967 till 1970 studerade han teologi vid S:t Josefs högre seminarium i San Miguel där han också tog teologisk examen. Den 13 december 1969 prästvigdes han. Åren 1970 och 1971 avslutade han sitt tertiat som jesuit vid Alcala de Henares, Spanien och den 22 april 1973 avlade han sina eviga löften.

Han var novismästare i Villa Varilari i San Miguel åren 1972 och 1973, där han också undervisade i teologi. Den 31 juli 1973 valdes han till provinsial för jesuiterna i Argentina, en befattning som han innehade under sex år.

Från 1980 till 1986 var han rektor för den filosofiska och teologiska fakulteten San Miguel och samtidigt församlingspräst i färsamlingen Patriarca San Jose i stiftet San Miguel. I mars 1986 reste han till Tyskland för att avsluta sin doktorsavhandling. Hans överordnade i jesuitorden skickade honom sedan till universitetet El Salvador och därefter till Cordoba där han tjänstgjorde som biktfader och andlig ledare.

Den 20 maj 1992, utsåg påven Johannes Paulus II honom till titulärbiskop av Auca och hjälpbiskop i Buenos Aires. Han vigdes till biskop i Buenos Aires' katedral av kardinal Antonio Quarracino, den apostoliske nuntien Ubaldo Calabresi och biskop Emilio Ogenovich av Mercedes-Lujan den 27 juni samma år.

Den 3 juni 1997 utsågs han till biskop coadjutorav Buenos Aires och efterträdde kardinal Antonio Quarracino den 28 februari 1998.

Han var vicemoderator under den tionde biskopssynodens ordinarie plenarsamlingen i oktober 2001.

Han tjänstgjorde som ordförande för Argentinas biskopskonferens från den 8 november 2005 till 8 november 2011.

Han utnämndes till kardinal av den salige Johannes Paulus II vid konsistoriet den 21 februari 2001 med den helige Roberto Bellarmino's kyrka som titelkyrka.

Han var ledamot i Vatikanens kongregationer för gudstjänstlivet, prästerna, de gudsvigda och gemenskaperna för apostoliskt liv, det påvliga familjerådet, och den påvliga kommissionen för Latinamerika.
 

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Vår tro] [Liten bönbok] [Sakramenten] [Svenska helgon] [Vår biskop] [Påven] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro