S:T ESKILS
KATOLSKA
FÖRSAMLING
Örebro

webbmaster

rosenkrans

Rosenkransbönen

                                        mnaden1

Vi ber med den heliga Jungfrun Maria, Guds Moder, som födde oss frälsaren.

Hell dig Maria full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor och välsignat är din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Redskap för fred.

Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
Låt mig bringa kärlek där hatet råder.
Låt mig bringa förlåtelse där orätt råder.
Låt mig bringa enhet där oenighet råder.
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.
Låt mig bringa tro där misströstan råder.
Låt mig bringa ljus där mörkret råder.
Låt mig bringa glädje där sorgen råder.
Mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att söka att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att söka att bli älskad som att älska.
Ty det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det nya livet. Amen

     ....................................................

      Om kyrkoåret

Söndagen är en påskdag som firas varje vecka. Söndagen har alltsedan den unga kyrkans tid kallats Herrens Dag, den dag då Kristus stod upp från de döda och visade sig som Herre över levande och döda.

Söndagen är alltså en åminnelse av Kristi seger över döden.

Det rör sig inte bara om en händelse i det förflutna. I den gudstjänstfirande församlingen är Kristus mitt ibland de sina enligt sitt löfte "där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem". Han är mitt ibland de sina i sitt ord, i de församlade, i prästens person och framför allt i brödets och vinets gestalter. Vår blick är riktad framåt vi väntar på den dag då Herren kommer med alla sina heliga för att fira evig påsk.

[välkommen] [aktuellt] [församling] [gudstjänster] [expedition] [kyrkoråd] [ungdom] [trosundervisning] [rosenkrans] [vår kyrka] [caritas] [Aktiviteter] [kör] [församlingshjälpen] [vår tro] [länkar] [kontakt]

Copyright © 2015 S:t Eskils Katolska Församling Örebro