webbmaster

svenska  helgon

st_eskil0203

 

Den helige Eskil
Biskop och martyr

Den helige Eskil nämns första gången på 1100 talet i en krönika från ett kloster i Odense i Danmark. Eskil kom från England till Sverige under 1100-talets mitt. Legenden om den helige Eskil finns i ett officium om honom som biskop Brynolf av Skara skrev. I samförstånd med kung Inge Stenkilsson även kallad Inge den äldre, förkunnade den helige Eskil evangeliet. Kung Inge blev dock fördriven av sin hedniske svåger Sven, Blot-Sven kallad och man började förfölja de kristna.

När en stor hednisk offerfest anordnades i Strängnäs och Eskil fick kännedom om den skyndade han dit. Han försökte tala folket till rätta men förgäves. Den helige Eskil dömdes till döden. Man förde honom till Munkbacken som den fortfarande heter. Där stenades han till döds. Den döda kroppen bars förbi den källa utanför Strängnäs som ännu i dag kallas S:t Eskils källa. Där hade han döpt många till den kristna tron.

Legenden om den helige Eskil innehåller historisk fakta. Den helige Eskil led martyrdöden i Strängnäs och begravdes i Fors, nuvarande Eskilstuna. Över S:t Eskils grav byggde johanniterna en kyrka som brann ner 1535. Ett relikvarium finns bevarad på Statens historiska museum.Den helige Eskil har givit sitt namn till vår lilla kyrka i Örebro. Eskils dödsdag var den 11 juni. Den helige Eskils dag firas dock den 12 juni som ännu i dag bär helgonets namn.

Den helige Eskil porträtteras klädd i biskopsskrud och med stenar i handen.

 

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Vår tro] [Liten bönbok] [Sakramenten] [Svenska helgon] [Vår biskop] [Påven] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro