S:T ESKILS
KATOLSKA
FÖRSAMLING
Örebro

webbmaster

vår biskop

Biskop Anders Arborelius
biskop_anders_102
Biskop Anders Arborelius OCD tillträdde sitt ämbete i december 1998 då han vigdes till biskop i Stockholms katolska domkyrka.

Biskop Anders är född 1949 i Schweiz av svenska föräldrar. Han växte upp i Lund och konverterade vid 20 års ålder till katolska kyrkan. Vid 22 års ålder gick han in i karmelitklostret i Norraby i Skåne. Sedan dess tillhör han denna klostergemenskap. Som karmelitbroder studerade han filosofi och teologi i Brügge i Belgien och i Rom. Biskop Anders har en teologie licentiatexamen från karmeliternas universitet i Rom. 1977 avlade han sina högtidliga klosterlöften (s.k. eviga löften) i Karmelitorden och prästvigdes av biskop Hubertus Brandenburg i Malmö 1979.

29 december 1998 vigdes han till biskop i Stockholms katolska domkyrka av biskop Hubertus.

Biskop Anders är den sjunde katolske biskopen efter reformationen och den förste av dessa som är svensk.
 

[välkommen] [aktuellt] [församling] [vår tro] [liten bönbok] [sakramenten] [svenska helgon] [vår biskop] [påven] [länkar] [kontakt]

Copyright © 2015 S:t Eskils Katolska Församling Örebro