webbmaster

vår biskop

Biskop Anders Arborelius
biskop_anders_102
Biskop Anders Arborelius OCD tillträdde sitt ämbete i december 1998 då han vigdes till biskop i Stockholms katolska domkyrka.

Biskop Anders är född 1949 i Schweiz av svenska föräldrar. Han växte upp i Lund och konverterade vid 20 års ålder till katolska kyrkan. Vid 22 års ålder gick han in i karmelitklostret i Norraby i Skåne. Sedan dess tillhör han denna klostergemenskap. Som karmelitbroder studerade han filosofi och teologi i Brügge i Belgien och i Rom. Biskop Anders har en teologie licentiatexamen från karmeliternas universitet i Rom. 1977 avlade han sina högtidliga klosterlöften (s.k. eviga löften) i Karmelitorden och prästvigdes av biskop Hubertus Brandenburg i Malmö 1979.

29 december 1998 vigdes han till biskop i Stockholms katolska domkyrka av biskop Hubertus.

Biskop Anders är den sjunde katolske biskopen efter reformationen och den förste av dessa som är svensk.
 

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Vår tro] [Liten bönbok] [Sakramenten] [Svenska helgon] [Vår biskop] [Påven] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro