webbmaster

vår biskop

Biskop Anders Arborelius
biskop_anders_102
Biskop Anders Arborelius OCD tillträdde sitt ämbete i december 1998 då han vigdes till biskop i Stockholms katolska domkyrka.

Biskop Anders är född 1949 i Schweiz av svenska föräldrar. Han växte upp i Lund och konverterade vid 20 års ålder till katolska kyrkan. Vid 22 års ålder gick han in i karmelitklostret i Norraby i Skåne. Sedan dess tillhör han denna klostergemenskap. Som karmelitbroder studerade han filosofi och teologi i Brügge i Belgien och i Rom. Biskop Anders har en teologie licentiatexamen från karmeliternas universitet i Rom. 1977 avlade han sina högtidliga klosterlöften (s.k. eviga löften) i Karmelitorden och prästvigdes av biskop Hubertus Brandenburg i Malmö 1979.

Den 29 december 1998 vigdes han till biskop i Stockholms katolska domkyrka av biskop Hubertus.

Den 21 maj 2017 utnämndes han av påve Franciskus till kardinal, den första någonsin med svensk bakgrund..

Biskop Anders är den sjunde katolske biskopen efter reformationen och den förste av dessa som är svensk.
 

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Vår tro] [Liten bönbok] [Sakramenten] [Svenska helgon] [Vår biskop] [Påven] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro