webbmaster

vår kyrka

kyrka1

 

Rundvandring i
S:t Eskils katolska kyrka
i Örebro

 

 

 


Kyrkas invigning 1934

invigning1Sankt Eskils katolska församling i Örebro bildades år 1928 och ganska snart började man planera för en egen kyrka. Kyrkritningarna är daterade hösten 1932 men på grund av en strejk blev inte kyrkan färdig förrän hösten 1934. Kyrkan är ritad av arkitekt: Iwan Wennerlund och kostade 50 000 kronor. Tomten hade kostat 38 000 kronor. Kyrkan invigdes av HH Biskop Müller den 16 september 1934 vilket enligt uppteckningar var en underbart vacker dag. En ståtlig procession gick från det gamla kapellet på Storgatan de fyra kvarteren ner till Skolgatan och den väckte stor uppmärksamhet i Örebro. Petrus Marinus Overschie var kyrkoherde. Han kom från Norrköping, där han hade haft hand om kyrkbygget och innan dess hade han ansvar för uppbyggnad av ett barnhem i Oskarsström i Halland.
(artikeln till vänster är ur Nerikes Allehanda måndagen den 17 september 1934)

 

Kyrkans kor

kyrka2När man kommer in i kyrksalen möts man av den stora muralmålningen i kyrkans kor. Målningen är utförd av en tysk munk, som hette Alfred Gotwald från Bonn. Erik Hrüska har berättat att hans mor var inne i kyrkan under tiden då målningen utfördes. En stor stege stod i koret och munken klättrade upp och målade ett parti och sedan gick han ner, böjde knä och bad nere i kyrkan för att återigen klättra upp på stegen för att måla igen.
Målningen bär texten ur Ps 110:4 Du är präst till evig tid enligt Melki-Sedeks ordning.
Melki-Sedek var konung i Salem (1 Mos 14: 18) och omtalas som präst även i nya testamentet. Vi ser Kristus på korset klädd i prästskrud och konungakrona. Det är den segrande Kristus och inte en lidande Jesus. Vid sidan av korset står Jesus moder Maria klädd i oskuldens blå mantel med rött foder. Bredvid henne står Johannes, den lärjunge som stod Jesus närmast. Till vänster ser vi också den heliga Katarina, Birgittas dotter, som blev abbedissa i Vadstena. Det har även funnits en bild av den heliga Birgitta, men den försvann när väggen bakom altaret revs och skjutväggen monterades. Till höger om korset syns kyrkans patron, sankt Eskil i biskopsskrud, med mitra och kräkla. Vi ser också Johannes döparen klädd i kamelhår och den helige Botvid. Bilden av den heliga Nikolaus, vars namn återfinns i Nikolaikyrkan och förr även i namn på en skola Nikolailäroverket, försvann när korväggen öppnades mot församlingssalen.

kyrka33Från början stod altaret mot väggen. Det var ett vackert marmoraltare med marmorpelare och trestegsuppbyggnad samt ett tabernakel i guld, vackert utsirat. På gamla bilder ses tre höga ljusstakar på var sida om tabernaklet. Det var mycket vackert. En kommunionsbänk avskärmade koret från kyrksalen.
Ovanför koröppning fanns tidigare en målning föreställande Gud Fader med den helige Ande i form av en duva och på ömse sidor om koröppningen två varandra motställda änglar med rökelsekar. Texten över änglarna löd Och röken är rökverket från de heligas böner
samt till höger Uppsteg ur ängelns hand inför Gud. Joh Uppb. Gamla bilder från kyrksalen visar ett underbart fylligt och intressant korparti. Detta har tyvärr målats över.

 

Kyrksalen


Till höger i kyrkan finns nu en dopfunt i grön marmor. Enligt uppgifter har den skänkts till kyrkan av familjen Hrüska. Den är verkligen stilren. Jag har däremot inga uppgifter om vem, som gjort den och från vilket år den är. Den stod tidigare i dopkapellet i nedre vänstra delen. Där dopfunten nu är placerad i nordvästra hörnet av kyrksalen fanns på fotografier från kyrkans invigning en predikstol ganska högt över golvet, men på nästa fotografi ser man att predikstolen flyttats ner till golvnivå.

På de här bilderna var predikstolen försedd med en baldakin eller himmel försedd med texten Kristi Hjärtans Konung och krönt med en Kristusstaty. Predikstolen är sedan många år borttagen men en del av den finns kvar i ambon. Pia Waigel har berättat att en snickare plockade ihop rester av den nedtagna predikstolen, putsade och monterade till nytt brukande i vår vackra ambo.

Norra väggen består av fyra nischer med muralmålningar. Nischerna är motställda mot fönstren på söderväggen till en tydlig arkitektonisk symmetri. Bilderna visar den helige Ansgar. Nordens första apostel. Han ses med mitra och kräkla och i bakgrunden ses ett medeltida skepp. Den andra bilden visar den heliga Erik, Sveriges skyddshelgon. med svensk flagga, den tredje bilden visar den heliga Elin eller Helena av Skövde en martyr, som vi inte exakt vet när hon levde, men som ligger begravd i Skövde kyrka och är Västergötlands skyddshelgon. Hon blev änka och levde ett fromt och asketiskt liv, vallfärdade till det heliga landet, blev anklagad för mord och mördades själv. Hon firas den 31 juli. Elinmässan nämns för första gängen år 1281. Den fjärde bilden avbildar den heliga Ingrid av Skänninge, en ordenskvinna med radband. Hon inrättade klostret i Skänninge 1281-1282 och begärdes kanoniserad 1414.

mariabild4
Mitt på den norra väggen finns en staty i marmor, utförd av den kände skulptören Christian Eriksson från Taserud i Värmland (1858-1935). Uppteckningar av kyrkoherde van Mierlo från år 1944 (kyrkans tioårsjubileum) omtalar denna staty som en Mariabild gjord efter medeltida förlaga. Skulpturen skänktes till församlingen av en läkare vid namn Karl Emil Widlund och har en fransk träskulptur av ek från 1400-talet som förlaga. Doktor Widlund var uppvuxen i Örebro och konverterade till katolicismen efter att ha påverkats av katolska kyrkan på kontinenten framför allt i Spanien, (detta har uppgivits av hans son).

På båda sidor av kyrksalens väggar löper bilder av de fjorton korsvägsstationerna. De tidiga fotografierna från kyrksalen visar att det från början fanns ett kors under varje station. Kyrkan saknar ju som den nu är de tolv invigningskorsen till minne av Jesus tolv apostlar. Dessa kors finns annars i de flesta kyrkor.

Jesusdop5Till vänster innanför dörren finns det gamla dopkapellet med en målning av Jesus dop. Här finns nu ett litet Mariakapell med en Mariastaty (förmodligen från Lourdes). Maria har en vit klänning, ett blått band som skärp, radband i handen och två små gula rosorna vid klänningsfållen.

I mitten på södra väggen finns ett krucifix med den lidande Jesus. Detta krucifix fanns över altaret i det första kapellet på Storgatan. Vid kyrkans invigning, innan muralmålningen gjorts, hängde det i koret.

Mariaaltaret6Så slutar vi vår rundvandring genom sankt Eskils kyrksal med den underbara, fantastiska Mariabilden utförd av Gisela Trapp från Helsingborg. Den finns över Mariaaltaret redan på kyrkoinvigningsfotografierna från år 1934. Den visar Jesus med äpplet i handen och är en bild över texten Drottningen står på din högra sida klädd i gyllene klädnad (Ps 45:10). Maria sitter visserligen, men det är på högra sidan om koret alltså sedd från altaret. Det är drottningen med diadem, spira och guldvävd klänning. Det är Maria i Örebro. Bakom Jesus och Maria ser vi Örebro slott, stadens husgavlar, Nikolaikyrkan och Svartån med ett skepp (detta skepp är detsamma som på Ansgars bild på motsatta kyrkväggen). Vi ser Örebro stads vapen med en svart grip och Närkes vapen med två korslagda pilar och fyra rosor. Framför Marias fötter växer olika blommor, det finns ju många blommor i vår flora, som bär Marianamn. Det finns ingen mer sådan här bild i världen.

Vår moder Maria, den krönta drottningen, symbolen för kyrkan, finns här i Örebro. Det är något, som vi alla kan glädja oss över varje gång, som vi kommer till vår kyrka.

Margareta Björndahl, 980911

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Gudstjänster] [Expedition] [Ungdom] [Trosundervisning] [Vår kyrka] [Aktiviteter] [Kör] [Församlingshjälpen] [Vår tro] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro